La Cooperativa Agrària la Baixa Tordera SCCL, us ofereix:

Cuadro de texto: PER A LA RAMADERIA I L’AGRICULTURA

- Pinsos, cereals, farratges

- Llavors, planters

- Adobs, terres, substrats, plaguicides

- Estris rurals i productes per l’entorn  ramader i ambiental

 

Productes Ecològics

- Pinsos, cereals

- Llavors, planter i tractaments

AGROBOTIGA

- Verdura, llegums, fruita, embotits, làctics del nostre municipi i rodalia

- Olis, vins, caves i una gran varietat de productes de la Terra

- Una amplia gamma de productes ecològics

- Flors, sabons naturals, ceràmica de la zona, paneres de Nadal, regals personalitzats

- Estris i complements per el vi

- I tot tipus de productes i estris per a la jardineria, l’horta i animals de companyia

SERVEIS

- Bàscula publica

- Assessorament Agrari i Ramader

- Entitat col·laboradora del DAR (tramitacions de la DUN) i empresa prioritaria

- Serveis Veterinaris del DAR (Maresme ) Dimarts

- Serveis Ajuts a l’empesa agrària del DAR (Maresme) Dimecres

AGRÀRIA LA BAIXA TORDERA, S.C.C.L.

Camí Ral, 13—Tel/Fax 93 764 00 43

08490 TORDERA (Barcelona)

agraria@cooperativaagrariatordera.cat